Säkerhet

passagekontroll inbrottslarm kameraövervakning

Vi erbjuder helhetslösningar inom passerkontroll, inbrottslarm, kameraövervakning, integrerade system samt service och support. 

Vi erbjuder även konsulttjänster inom projektledning och dokumentering av teletekniska anläggningar.

 

Företaget innehar tillståndsbevis från Polismyndigheten för att utföra larminstallationer,

vilket krävs enligt Lag (1983:1097).

 

En kort beskrivning

Selleberga EL erbjuder helhetslösningar inom passerkontroll, inbrottslarm, kameraövervakning, samt integrerade system. 

Målsättningen är att kunderna ska känna sig trygga med sin anläggning och att vid behov kunna expandera i den, utan att drabbas av stora kostnader för att byta ut hela system.

 

Samarbete med ett flertal larmcentraler bidrager också till att kunden ska känna sig helt säker.

 

Vi erbjuder även service och support, så att anläggningarna håller en hög säkerhetsnivå under hela dess livslängd.

 

Utöver installation och service erbjuder vi även konsulttjänster inom projektledning och dokumentering av teletekniska anläggningar.