GDPR-Integritetspolicy

GDPR-Inegritetspolicy

Hantering av personuppgifter enligt ny EU förordning GDPR.

Gäller från 25 Maj 2018

Policy avseende integritet hos Selleberga EL.

Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.

 Personuppgiftsansvarig

Selleberga EL

 Insamling av information

För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi sparar uppgifter vid följande tillfällen

•Offertförfrågan

•Köp av varor eller tjänster

•Kontaktar oss via post eller e-post

Ändamål för registrering av personuppgift

•För att kunna hantera offerter

•För att kunna hantera beställning och köp av varor och tjänster

•För att kunna hantera kundserviceärenden

•Förhindra bedrägerier

•Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Vilka personuppgifter hanterar vi

•Namn

•Adressuppgifter

•Telefonnummer

•E-postadress

Samtycke för hantering av personuppgifter

 Genom att du begär in offert, köper en vara eller tjänst, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter.

Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande.

 Rättigheter

•Du kan begära och få ut lagrad personuppgift om dig.

•Du kan begära rättning av felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

•Du kan när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter.

 Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att tillgodose det uppdrag vi har till er och övriga myndigheter och tillgodose övriga lagar och förordningar, och så länge relationen uppehålls.

Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

Utlämnande av uppgifter

Vi lämnar inte ut personligt identifierbar information till annan part.

De som eventuellt skulle kunna komma i kontakt med personuppgifter är följande.

-Vår Revisor

-IT företag som hanterar vår server, avtalsreglerat.

-Programleverantör av administrationssystem vid support eller uppgradering.

 Säkerhet

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter.

Vi arbetar fortlöpande med att säkerställa våra system, som uppdatering av brandväggar och programvaror.

 Vid frågor kontakta oss på

Tel: 042-819 16

E-post: kontoret@sellebergael.se

Ändringar i policy

Det kan uppstå att vi behöver göra ändringar i vår dataskyddspolicy.

Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida.